Vi erbjuder rådgivningstjänster inom alla typer av fastighetstransaktioner.

Det kan vara enstaka fastigheter, sale and leaseback, hyresrättsomvandlingar, samt utvecklingsprojekt till bolags- och portföljtransaktioner. Som rådgivare kan vi vara behjälpliga under hela processen, analysera fastighetsbestånd, värdera, förhandla, genomföra due diligence, och sammanställa beslutsunderlag. Vi kan även ge råd vad gäller förvärv och analysera fastighetsportföljer redan tidigt i beslutsprocessen.

 

Värdering

Våra värderings- och rådgivningstjänster ger dig en god bild av ditt fastighetsvärde och potential på både kort och lång sikt.

 Exempel på tjänster:

 • Analys av din fastighetsportfölj
 • Förhandlingar
 • Due Diligence
 • Sökuppdrag
 • Investerings- och databas över potentiella köpare

 Kontakta oss för mer information: info@rmestate.se, +46 8 20 40 00.

Vi kan även bistå med kunskap och resurser i fastighetsutvecklingsprojekt.

Rätt lokal och positionering kan bidra till att inte bara höja värdet utan kan även skapa ett starkare varumärke som attraherar lönsammare och nöjdare hyresgäster. Vi ger råd om  hur man kan utveckla fastigheter och fastighetsportföljer och göra dem mer attraktiva. Det kan handla om kontorsfastigheter, hotell, industri & logistik, samt handels-och bostadsfastigheter. Vi kan vara behjälpliga med allt ifrån analys och rekommendation till projektledning i genomförandet.

Strategisk bemanning

Genom vårt moderbolag Devotum AB kan vi lösa både tillfälliga personalbehov inom teknisk-, administrativ- och ekonomisk förvaltning eller långsiktiga rekryteringar. Vi är en fullservicepartner som bistår fastighetsägare med allt från utveckling tillförädling och resurser.

 Exempel på tjänster:

 • Utveckling av befintliga projekt
 • Utveckling av obebyggda fastigheter
 • Projektledning

 Kontakta oss för mer information: info@rmestate.se, +46 8 20 40 00.

Vi har god kunskap om fastighetsmarknaden i Sverige och kan bidra med stöd till våra kunder genom att analysera nuläget och planera för framtiden. Vi följer marknadens förändringar och ger våra kunder råd och stöd i beslutsprocessen.

Exempel på tjänster:

 • Marknadsanalyser
 • Förstudier
 • Investeringsrådgivning
 • Omstrukturering och positionering

Kontakta oss för mer information: info@rmestate.se, +46 8 20 40 00.

Vi har sedan 1987 jobbat med att hyra ut kommersiella lokaler. Det har gett oss ett brett nätverk och god lokalkännedom. Vi arbetar företrädesvis med uthyrning av lokaler inom marknaderna kontor, industri & logistik och retail. Därutöver erbjuder vi inhouselösningar då våra uthyrare sitter hos dig via vårt dotterbolag Devotum AB.

För lediga lokaler att hyra klicka här.

Tenant Representation

Oavsett företagets storlek eller var den är placerad i världen, kan RM Estate hjälpa dig att hitta rätt plats för din verksamhet i Sverige.

Exempel på våra tjänster:

 • Sökuppdrag
 • Hyresavtal förhandling
 • Hyresavtal överföring / uppdrag och andrahandsuthyrning
 • Flyttprojektledning
 • Marknadsanalys
 • Legal och drift rådgivning
 • Strategisk utveckling

Kontakta oss för mer information: info@rmestate.se, +46 8 20 40 00.